Promocje
PAKIET: Plakaty do nauki angielskiego (11 plakatów)
PAKIET: Plakaty do nauki angielskiego (11 plakatów)
104,50 zł 85,00 zł
szt.
PAKIET: Używki (5 plakatów)
PAKIET: Używki (5 plakatów)
38,00 zł 29,00 zł
szt.
PAKIET: Nauka (8 plakatów)
PAKIET: Nauka (8 plakatów)
47,50 zł 40,00 zł
szt.
PAKIET: Motywacja (8 plakatów)
PAKIET: Motywacja (8 plakatów)
47,50 zł 42,00 zł
szt.
PAKIET: Zdrowie (13 plakatów)
PAKIET: Zdrowie (13 plakatów)
76,00 zł 69,00 zł
szt.
PAKIET: Odżywianie (4 plakaty)
PAKIET: Odżywianie (4 plakaty)
28,50 zł 25,00 zł
szt.
PAKIET: Ekologia (14 plakatów)
PAKIET: Ekologia (14 plakatów)
104,50 zł 85,00 zł
szt.
PAKIET: Psychologia (8 plakatów)
PAKIET: Psychologia (8 plakatów)
47,50 zł 39,00 zł
szt.
PAKIET: Internet, informatyka (13 plakatów)
PAKIET: Internet, informatyka (13 plakatów)
104,50 zł 89,00 zł
szt.
PAKIET: WOS (7 plakatów)
PAKIET: WOS (7 plakatów)
57,00 zł 49,00 zł
szt.

Regulamin

 

 1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy PlanszeDydaktyczne.pl prowadzony jest przez firmę Agencja Sukurs, Juliusz Wasilewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1 (kod pocztowy 01-518), NIP: 1180008959, REGON: 012553126.
 2. Zasady składania Zamówienia
  Warunki realizacji zamówienia:
  1. Zakup i potwierdzenie zamówienia oznaczają zawarcie umowy o sprzedaż między Klientem a Sklepem.
  2. Potwierdzając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
  3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
   1. Dla zamówień Klientów indywidualnych – zaksięgowanie wpłaty na naszym koncie.
   2. Dla zamówień ze szkół i instytucji - złożenie zamówienia (płatność odbywa się na podstawie faktury, z terminem 14 dni).
   3. Dla zamówień opłacanych online - zaksięgowanie wpłaty przez operatora płatności elektronicznych.
   4. Dla zamówień opłacanych kartą – pozytywna autoryzacja od operatora płatności.
   5. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wysyłka
  1. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki. Są one doliczane do wartości zamówienia na podstawie cennika dostawy.
  2. Darmowa przesyłka kurierem obowiązuje przy zakupach powyżej 160 zł.
  3. Przy prenumeracie czasopism przesyłka zawsze jest darmowa.
  4. Zamówienie realizujemy (wysyłamy) najpóźniej 7 dni roboczych po spełnieniu warunków realizacji zamówienia. Termin ten nie dotyczy prenumeraty, która realizowana jest na bieżąco, wraz z pojawianiem się kolejnych numerów.
  5. Zamówienia opłacone kartą realizujemy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności.
  6. Nie realizujemy zamówień poza granicami Polski.
 4. Płatność
  1. Proponujemy następujące metody płatności:
   1. Przelew (przedpłata)
   2. Przelew po otrzymaniu przesyłki na podstawie faktury (termin 14 dni) – dostępne dla szkół i instytucji
   3. Przelew natychmiastowy
   4. Karty płatnicze:
    Visa
    Visa Electron
    MasterCard
    MasterCard Electronic
    Maestro
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź mailem. Oświadczenie można złożyć na specjalnym formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. Skutki odstąpienia od Umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
   5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
   6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
   7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Reklamacja i gwarancja
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Oferowane plakaty występują w dwóch formach: złożonej i niezłożonej (w tubie). Klient ma możliwość wyboru formy plakatów, a jeśli taki wybór nie jest dostępny, to informacja o formie plakatu znajduje się w jego opisie.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Kontakt ze Sklepem
  1. Adres Sprzedawcy: Agencja Sukurs, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@planszedydaktyczne.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 832 36 11 (pon.-pt., 9-16)
  4. Numer fax Sprzedawcy: 22 832 36 12
  5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 48102010260000150200848960
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bestsellery
Konstytucja 3 maja
Konstytucja 3 maja
9,50 zł
szt.
PAKIET: 100 lat niepodległości (12 plakatów)
PAKIET: 100 lat niepodległości (12 plakatów)
85,50 zł 79,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl