Promocje
PAKIET: Karykatury pisarzy (18 plakatów)
PAKIET: Karykatury pisarzy (18 plakatów)

139,00 zł

Cena regularna: 178,20 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
szt.
PAKIET: Ilustrowane mapy dla dzieci (3 plakaty)
PAKIET: Ilustrowane mapy dla dzieci (3 plakaty)

49,00 zł

Cena regularna: 56,70 zł

Najniższa cena: 50,70 zł
szt.
PAKIET: Konstytucja 3 maja (3 plakaty)
PAKIET: Konstytucja 3 maja (3 plakaty)

29,00 zł

Cena regularna: 37,80 zł

Najniższa cena: 37,80 zł
szt.
PAKIET: Chemia (5 plakatów)
PAKIET: Chemia (5 plakatów)

79,00 zł

Cena regularna: 84,50 zł

Najniższa cena: 84,50 zł
szt.
PAKIET: Przyroda (19 plakatów)
PAKIET: Przyroda (19 plakatów)

309,00 zł

Cena regularna: 321,30 zł

Najniższa cena: 289,00 zł
szt.
PAKIET: Geografia (6 plakatów)
PAKIET: Geografia (6 plakatów)

105,00 zł

Cena regularna: 113,40 zł

Najniższa cena: 85,00 zł
szt.
PAKIET: Psychologia (15 plakatów)
PAKIET: Psychologia (15 plakatów)

155,00 zł

Cena regularna: 170,10 zł

Najniższa cena: 170,10 zł
szt.
PAKIET: Wykaz lektur - szkoła podstawowa (3 plakaty)
PAKIET: Wykaz lektur - szkoła podstawowa (3 plakaty)

15,00 zł

Cena regularna: 19,80 zł

Najniższa cena: 19,80 zł
PAKIET: Matematyka - szkoła podstawowa (22 plakaty)
PAKIET: Matematyka - szkoła podstawowa (22 plakaty)

389,00 zł

Cena regularna: 415,80 zł

Najniższa cena: 369,00 zł
szt.
PAKIET: Edukacja medialna (5 plakatów)
PAKIET: Edukacja medialna (5 plakatów)

59,00 zł

Cena regularna: 75,60 zł

Najniższa cena: 40,00 zł
szt.
PAKIET: Święta Bożego Narodzenia (4 plakaty)
PAKIET: Święta Bożego Narodzenia (4 plakaty)

49,00 zł

Cena regularna: 56,70 zł

Najniższa cena: 33,00 zł
szt.
PAKIET: Patenty - plakaty do pracowni (4 plakaty)
PAKIET: Patenty - plakaty do pracowni (4 plakaty)

65,00 zł

Cena regularna: 75,60 zł

Najniższa cena: 18,90 zł
szt.

Regulamin

 

 1. Dane firmy
  1. Sklep PlanszeDydaktyczne.pl prowadzi:
   Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna
   ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa
   NIP: 5252894904
   REGON: 521177241
   Numer rachunku bankowego: 35 1050 1025 1000 0092 9327 5161
   Tel./fax: 22 832 36 11
   Mail: [email protected]
   zwany dalej sprzedawcą.
 2. Zamówienia
  1. Warunki realizacji zamówienia:
   1. Dla zamówień z instytucji (np. szkół, bibliotek publicznych, gmin itp.), które wybrały płatność na podstawie faktury – poprawne złożenie zamówienia.
   2. Dla zamówień prywatnych – zaksięgowanie opłaty za zamówienie.
   3. Dla zamówień z płatnością online – zaksięgowanie płatności przez operatora płatności elektronicznych.
   4. Dla zamówień opłacanych kartą - pozytywna autoryzacja od operatora płatności
  2. Zamówienia realizujemy (wysyłamy) najpóźniej 7 dni roboczych po spełnieniu warunków realizacji zamówienia. Termin nie dotyczy prenumeraty, która wysyłana jest według harmonogramu wydawniczego, wraz z pojawianiem się nowych numerów.
  3. Termin dostarczenia przesyłki nie jest tożsamy z terminem realizacji zamówienia. Termin dostarczenia zawiera także czas dostawy, który zależy od wybranej formy dostawy i nie jest zależny od wydawnictwa.
  4. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wysyłka
  1. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki. Są one doliczane do wartości zamówienia na podstawie cennika dostawy.
  2. Darmowa przesyłka kurierem obowiązuje przy zakupach powyżej 160 zł.
  3. Przy prenumeracie czasopism przesyłka listem ekonomicznym nierejestrowanym Poczty Polskiej zawsze jest darmowa. Jest to jedyna możliwa forma wysyłki prenumeraty.
  4. Zamówienie realizujemy (wysyłamy) najpóźniej 7 dni roboczych po spełnieniu warunków realizacji zamówienia. Termin ten nie dotyczy prenumeraty, która realizowana jest na bieżąco, wraz z pojawianiem się kolejnych numerów.
  5. Zamówienia opłacone kartą realizujemy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności.
  6. Nie realizujemy zamówień poza granicami Polski.
 4. Płatność
  1. Proponujemy następujące metody płatności:
   1. Przelew (przedpłata)
   2. Przelew po otrzymaniu przesyłki na podstawie faktury (termin 14 dni) – dostępne dla szkół i instytucji
   3. Przelew natychmiastowy
   4. Karty płatnicze:
    Visa
    Visa Electron
    MasterCard
    MasterCard Electronic
    Maestro
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź mailem. Oświadczenie można złożyć na specjalnym formularzu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. Skutki odstąpienia od Umowy:
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
   5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
   6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
   7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Reklamacja i gwarancja
  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Oferowane plakaty występują w dwóch formach: złożonej i niezłożonej (w tubie). Klient ma możliwość wyboru formy plakatów, a jeśli taki wybór nie jest dostępny, to informacja o formie plakatu znajduje się w jego opisie.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych kupujących (dalej: „administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest sprzedawca – Wydawnictwo Sukurs, Juliusz Wasilewski
   ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa.
  2. Dane osobowe kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w regulaminie.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez sprzedającego lub podmioty realizujące usługi dla sprzedającego, poddane tym samym zobowiązaniom co sprzedający, zgodnie z Polityką Prywatności.
  4. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
  5. Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu newslettera oraz innych informacji handlowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
  6. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe kupującego w celach marketingowych jedynie za jego uprzednią zgodą wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedający może udostępnić takie dane osobowe osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą kupującego wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
  9. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
  10. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kupującego narusza przepisy RODO.
  11. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu akceptujesz, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają wydawnictwu świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez sprzedającego na stronie sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.
 8. Kontakt ze Sklepem
  1. Adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Sukurs, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 832 36 11 (pon.-pt., 9-16)
  4. Numer fax Sprzedawcy: 22 832 36 12
  5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 35 1050 1025 1000 0092 9327 5161
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bestsellery
Literaccy patroni 2024 roku
Literaccy patroni 2024 roku

18,90 zł

szt.
Nowa piramida żywienia
Nowa piramida żywienia

18,90 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl