Regulamin serwisu

1. Dane firmy

Prenumeratę czasopism oraz sprzedaż produktów w niniejszym sklepie prowadzi:

Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna
ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa
NIP: 5252894904
REGON: 521177241
Nr wpisu do działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki: 7167
Numer rachunku bankowego: 35 1050 1025 1000 0092 9327 5161
Tel./fax: 22 832 36 11
Mail: info@sukurs.edu.pl

zwana dalej wydawnictwem.

2. Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć poprzez:
  1. Wybranie towarów w niniejszym sklepie, wypełnienie formularza z wymaganymi danymi i zatwierdzenie zamówienia wraz z akceptacją regulaminu.
  2. Przesłanie zamówienia z wymaganymi danymi w formie elektronicznej (info@sukurs.edu.pl).
  3. Złożenie zamówienia i podanie wymaganych danych telefonicznie (22 832 36 11).
 2. Ceny z podsumowania zamówienia są cenami brutto, w polskich złotych.

3. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. Dla zamówień z instytucji (np. szkół, bibliotek publicznych, gmin itp.), które wybrały płatność na podstawie faktury – poprawne złożenie zamówienia.
  2. Dla zamówień prywatnych – zaksięgowanie opłaty za zamówienie.
  3. Dla zamówień z płatnością online – zaksięgowanie płatności przez operatora płatności elektronicznych.
 2. Zamówienia realizujemy (wysyłamy) najpóźniej 7 dni roboczych po spełnieniu warunków realizacji zamówienia. Termin nie dotyczy prenumeraty, która wysyłana jest według harmonogramu wydawniczego, wraz z pojawianiem się nowych numerów.
 3. Termin dostarczenia przesyłki nie jest tożsamy z terminem realizacji zamówienia. Termin dostarczenia zawiera także czas dostawy, który zależy od wybranej formy dostawy i nie jest zależny od wydawnictwa.
 4. Nie realizujemy zamówień poza granice Polski.

4. Przesyłka

 1. Informacje o koszcie przesyłki podane są w podsumowaniu zamówienia, zgodnie z cennikiem przesyłek.
 2. Darmowa przesyłka listem ekonomicznym Poczty Polskiej obowiązuje przy zamówieniach powyżej 50 zł i w każdej prenumeracie.
 3. Oferujemy następujące formy przesyłki:
  1. Poczta Polska – list ekonomiczny (deklarowany przez Pocztę czas dostawy – do 7 dni roboczych).
 4. Prenumeratę czasopism wysyłamy wyłącznie listem ekonomicznym nierejestrowany Poczty Polskiej. Oznacza to, że czasopisma będą przynoszone przez listonosza lub wrzucane do skrzynki pocztowej pod wskazanym adresem.

5. Płatność

 1. Dostępne formy płatności:
  1. Przelew – na konto bankowe. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty.
  2. Płatność na podstawie faktury – po otrzymaniu przesyłki, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Forma płatności dostępna wyłącznie dla instytucji (szkół, bibliotek itp.).
  3. Płatność elektroniczna (przelewem lub kartą płatniczą) – realizowana przez operatora płatności PayU. Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.
  4. Abonament – płatność cykliczna, comiesięczna. Dostępna tylko dla zamówień prywatnych dotyczących prenumeraty rocznej. Kolejne numery czasopism wysyłane są po zaksięgowaniu za nie wpłat.

6. Odstąpienie od umowy (zwrot)

 1. Konsument może w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. W przypadku prenumeraty powyższy termin biegnie od dostarczenia pierwszego numeru.
 3. By odstąpić od umowy, należy:
  1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą tradycyjnej poczty, faxu lub maila. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj.
  2. Odesłać wydawcy produkty objęte umową nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wydawnictwo zwraca konsumentowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów za pomocą najtańszej spośród oferowanych przez wydawnictwo formy przesyłki.
 6. Zwrot płatności wydawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu.
 8. Odesłany produkt nie może nosić śladów użytkowania, które wykraczają poza korzystanie z niego w celu stwierdzenia charakteru i cech produktu.
 9. Ze względu na charakter produktu (czasopisma), możliwości odstąpienia od umowy nie należy rozumieć jako okazji do przeczytania czasopisma i odesłania go. Takie użytkowanie wykracza poza powyższy, dopuszczany cel.
 10. Możliwość dokonania zwrotu nie dotyczy płatnych plików elektronicznych pobieranych z naszej strony.

7. Rezygnacja z prenumeraty

 1. Kupujący ma prawo zrezygnować z prenumeraty czasopism na dalszym etapie i otrzymać zwrot kosztów za numery niewysłane do czasu informacji o rezygnacji. By zrezygnować z prenumeraty, należy przesłać wydawnictwu oświadczenie listem lub mailem wraz z dokumentem sprzedaży i numerem konta zgodnym z numerem konta, z którego opłacono prenumeratę.
 2. W przypadku rezygnacji z prenumeraty w trakcie jej trwania, wydawca wystawia korektę faktury, pomniejszoną o zwracaną kwotę.

8. Reklamacja

 1. Po stwierdzeniu wadliwości otrzymanego towaru prosimy o kontakt z nami mail, telefon lub mail.
 2. Wydawnictwo nie przyjmuje towarów odesłanych za pobraniem.
 3. Do produktu zwracanego w ramach reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (fakturę lub wydrukowane potwierdzenie zamówienia).
 4. Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.
 5. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu trzech dni od daty otrzymania przesyłki. Wtedy klient zostanie poinformowany o decyzji w jego sprawie. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji oznacza wymianę na pełnowartościowy egzemplarz, a gdy to niemożliwe, wedle życzenia klienta - wymianę na inny (o tej samej wartości) lub zwrot pieniędzy. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszty przesyłki klienta do wydawcy pokrywa wydawca. Jeśli reklamacja nie zostanie przyjęta, towar jest odsyłany do klienta na jego koszt.
 6. W wypadku nieotrzymania produktu, w szczególności numeru z prenumeraty, prosimy o kontakt z wydawcą. Jeżeli przesyłka została wysłana na poprawny adres, sprawdzimy jej losy na Poczcie, natomiast jeżeli nie została wysłana lub została wysłana niepoprawnie, prześlemy ją ponownie lub zaproponujemy rekompensatę.
 7. Nieotrzymanie numeru w ramach prenumeraty prosimy zgłaszać w terminie 60 dni od daty wydania danego numeru. W późniejszych terminach nie mamy możliwości weryfikacji dostarczenia przesyłki.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych kupujących (dalej: „administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest sprzedawca – Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa.
 2. Dane osobowe kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez sprzedającego lub podmioty realizujące usługi dla sprzedającego, poddane tym samym zobowiązaniom co sprzedający, zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
 5. Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu newslettera oraz innych informacji handlowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 6. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe kupującego w celach marketingowych jedynie za jego uprzednią zgodą wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedający może udostępnić takie dane osobowe osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą kupującego wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
 9. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kupującego narusza przepisy RODO.
 11. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu akceptujesz, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają wydawnictwu świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez sprzedającego na stronie sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.